Tag Archives: thao nguyen

Vua càphê chăm ngựa

Đặng Lê Nguyên Vũ không tiếp tôi ở Sài Gòn, mà là tại M’Drak; không phải 1 buổi mà là… 3 ngày. Lý do: Để hiểu anh hơn. Kết quả: Thay vì hiểu anh, tôi lại hiểu hơn về… ngựa. Bởi trên ấy, anh nuôi một đàn ngựa – dễ đến cả trăm con, được kỳ công mang về từ Australia. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này