Tag Archives: thanh ‘Cay di san Viet Nam’

Me cổ thụ nhà Tây Sơn thành ‘Cây di sản Việt Nam’

Cây me do thân sinh ba anh em Tây Sơn Tam kiệt (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ) trồng trong vườn nhà nay là Bảo tàng Quang Trung đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này