Tag Archives: tac dong moi truong

Lật tẩy báo cáo ĐMT: Phải sửa quy trình đánh giá

Ở các tỉnh, những dự án bắt buộc phải có ĐTM do tỉnh quản lý, chủ đầu tư khôn ngoan thường tìm đến thuê phòng môi trường của sở tài nguyên – môi trường tỉnh đó để họ vừa làm (lấy tên đơn vị khác ký bảo chứng) vừa phản biện, trình ký là chắc ăn nhất… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này