Tag Archives: từ Campuchia

Nhập trâu bò từ Campuchia

Tại An Giang, trên các ngả sông biên giới Bình Di thường xuyên gặp những bầy trâu bò từ bên Kandan, Campuchia lội sông qua huyện An Phú. Chúng được lùa thẳng vào chuồng trại để hợp thức hóa thành trâu bò nội, chừng vài giờ sau tất cả được đưa lên xe tải chuyển đi nơi khác. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này