Tag Archives: tưới nước

Cách giảm tưới nước cà phê mùa khô

Để đáp ứng yêu cầu canh tác bền vững, việc tạo lập hệ cây che bóng tầng cao hợp lý trong các vườn cà phê là điều cần thiết. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | 2 phản hồi

Ươm cây không cần tưới nước

Nhà phát minh công nghệ này tin rằng nó có thể góp phần khắc phục tổn thương mà nhân loại đang gây ra cho hành tinh xanh. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?