Tag Archives: su dung dat

Gia đình ông Vươn được tiếp tục sử dụng đất

Tại cuộc họp chiều nay, Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, hộ ông Vươn có thể được tiếp tục sử dụng nếu khu vực đó không thuộc quy hoạch. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

Đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường: Nhiêu khê!

Việc thẩm định, xác định giá thị trường sẽ làm mệt mỏi các quận, huyện và người dân. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Miễn, giảm thuế sử dụng đất trồng rừng nguyên liệu mây, tre

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đầu tư trồng rừng nguyên liệu mây tre, được miễn, giảm thuế sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này