Tag Archives: song Tra Khuc

Dầu tràn đen một khúc sông Trà Khúc

Đơn vị hợp đồng tháo dỡ Nhà máy đường Quảng Phú đã làm hư van của bồn chứa dầu khiến dầu chảy ra sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). Sau hai ngày dầu tràn vẫn chưa được thu gom hết. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

Sẵn sàng giúp dân khởi kiện

Quảng Ngãi đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó đứng đầu là Hội Nông dân tỉnh, chuẩn bị cơ sở pháp lý sẵn sàng giúp nông dân kiện Công ty CP Đường Quảng Ngãi Tiếp tục đọc

Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này