Tag Archives: song rach

Xáng cạp – “kẻ hủy diệt” cầu nông thôn

Xáng cạp luôn là phương tiện được chọn thực hiện việc nạo vét để thông luồng. Vô hình trung, xáng cạp trở thành “kẻ hủy diệt” hàng loạt cầu nông thôn. Nếu không tháo dỡ cầu, xáng cạp không thể đi qua. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này