Tag Archives: Se tang. vien phi. “kham tu nguyen”

Sẽ tăng viện phí

Theo dự kiến, ba bộ Y tế, Tài chính, Lao động – thương binh và xã hội sẽ ký thông tư liên tịch điều chỉnh giá 220 dịch vụ y tế. Mức tăng viện phí lần này có phần “nhẹ tay” hơn so với đề xuất vào tháng 7-2010. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?