Tag Archives: Se kiem diem

Sẽ kiểm điểm về Đảng đối với chủ tịch EVN

Kết quả thanh tra tiền lương tại EVN sẽ được công bố trong vài ngày tới. Năm 2012 sẽ là năm trọng tâm giám sát chất lượng xăng dầu. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?