Tag Archives: se hong vi

Không tự nghiêm khắc, nông sản VN sẽ hỏng vì thị trường Trung Quốc!

XK nông sản Việt Nam (VN) sang Trung Quốc (TQ) đã có đột phá mạnh mẽ liên tục từ 2004 đến nay. Tuy nhiên, nếu không tự nghiêm khắc với chính mình, SX nông sản VN có thể đi xuống vì thị trường TQ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?