Tag Archives: Sau benh hai

Phòng trừ sâu bệnh hại nhãn vải

Phòng trừ sâu bệnh hại nhãn vải.Mở rộng diện tích cây nhãn, vải , Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sâu, bệnh hại trên cây ớt

Một số loài sâu, bệnh hại trên cây ớt cay Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?