Tag Archives: sam ba kich

Trồng sâm ba kích

Loại sâm quý hiếm này được người Cơ Tu ở Quảng Nam tìm ra cách di thực và nhân giống trong vườn nhà như một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp bảo tồn nguồn gen ba kích trước nạn săn lùng diễn ra ngay sau khi chúng được tìm thấy tại địa phương Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?