Tag Archives: Sài Gòn chơi bạo

Sài Gòn chơi bạo, chi cả trăm triệu thuê mai quý

Thuê mai chơi Tết là phương án tiết kiệm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhiều người bỏ cả trăm triệu đồng để thuê vì gốc mai quý chủ vựa nhất định không bán. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này