Tag Archives: sẽ tổ chức tổng điều tra

Từ 1/7 sẽ tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản

Tổng Điều tra sẽ tập trung vào 3 nội dung chính gồm thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực trạng nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này