Tag Archives: sẽ không phải

Gửi vàng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 12 sửa đổi bổ sung thông tư 84 và thông tư 02 hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, điểm quan trọng nhất là bổ sung một số loại thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện lãi tiền gửi tiết kiệm. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này