Tag Archives: Sản lượng

Sản lượng cà phê giảm mạnh

Theo bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2010-2011 trong cả nước sẽ chỉ đạt khoảng 1 triệu tấn, giảm 15% so với kế hoạch. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này