Tag Archives: sạch bệnh

Đã tự chủ được khoai tây giống sạch bệnh

Viện Sinh học nông nghiệp, ĐH Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thiện quy trình sản xuất khoai tây giống sạch bệnh, hạn chế tình trạng đất nước thường xuyên phải nhập khẩu giống cây trồng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này