Tag Archives: sơn hào

“Yến vua” đua với yến nhà

Trước đến nay, hơn 70% sản lượng yến đảo của nước ta vẫn ưu tiên dành riêng để xuất khẩu, nhưng gần đây các cơ quan quản lý “thả cửa” cho DN nhập khẩu yến nhà. Thị trường nội địa đã và đang bị yến ngoại bao vây. Thương hiệu “yến vua” có nguy cơ bị “soán ngôi” ngay trên sân nhà. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | 1 phản hồi