Tag Archives: rung tu nhien

Ấm no nhờ trồng rừng

Đời sống kịnh tế của người dân xã Khánh Hoà chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa, con trâu, nên do vậy cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Cty TNHH vàng Phước Sơn – Quảng Nam: Ngang nhiên phá rừng tự nhiên

Cty TNHH vàng Phước Sơn cày ủi, san lấp trắng rừng tự nhiên để làm đường, mặc dù chưa được phép của cơ quan thẩm quyền sở tại. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này