Tag Archives: Quyet khong

Philippines: Quyết không nhân nhượng về chủ quyền

Mặc dù luận điệu đã bớt “mùi bạo lực” hơn nhưng Trung Quốc vẫn quyết không nhượng bộ trong các tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Trong khi đó, Philippines tuyên bố có thể nhân nhượng về dầu mỏ nhưng không nhân nhượng về chủ quyền. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này