Tag Archives: quyet dinh thu hoi

Nên để nông dân tham gia quy hoạch sân golf

Với các dự án này đã cho thấy, vẫn còn tình trạng đất lúa bị lấy làm sân golf, như: 59/90 dự án sân golf đã có quyết định thu hồi 15.653ha đất, trong đó có 6.397ha đất nông nghiệp (chiếm 41%), đất lâm nghiệp có rừng (17%). Vẫn còn 2% diện tích lúa bị xâm chiếm để làm sân golf… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?