Tag Archives: Quyet dinh 64

Ách tắc trong thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức

Dù có hiệu lực hơn 2 tháng nhưng đến nay việc thu tiền sử dụng đất (SDĐ) vượt hạn mức tại TP.HCM theo Quyết định (QĐ) 64 hầu như vẫn ách tắc. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này