Tag Archives: quyen su dung dat

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá phiền hà

Đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (GCN), người dân kêu trời vì bị hành các kiểu. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê, Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?