Tag Archives: quý hơn

Sâm “bảy lá” quý hơn sâm Ngọc Linh?

Ông A Điêng ở xã Đăk Long (Kon Plông) cho biết: “Khi cắt thử một ít để nấu uống thấy rất mát. Loại sâm dây (hồng đẳng sâm) trên đỉnh núi Ngọc Linh không nhằm nhò gì so với sâm này”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này