Tag Archives: Quy Bao ton Văn hoa / Dai su My

Mỹ giúp bảo tồn Ô Quan Chưởng tại Hà Nội

Ô Quan Chưởng được xây dựng năm 1749 dưới đời Lê và là cửa ô duy nhất còn lại trong số 16 cửa ô của toà thành. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này