Tag Archives: que huong 5 tan

Quê hương “5 tấn” đổi mới

Thái Bình – quê hương của những chị Hai “Năm tấn”, của những phong trào “Ba sẵn sàng, ba đảm đang” ngày nào, đang bước vào một phong trào mới: Xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?