Tag Archives: quan

Dân mất đất, “quan” chia lô bán nền

Theo quyết định của huyện, chỉ có 66.664m2 đất bị thu hồi (chủ yếu là đất ruộng) thế nhưng, khi thực hiện, các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành thu hồi tới 69.330m2 (vượt 2.666m2). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Không tuyển được người giỏi

Tình trạng học sinh không đủ điểm nhưng vẫn được đặc cách vào lớp 10 núp dưới các danh nghĩa con cháu thương binh hoặc gia đình có công đã xảy ra ở Hải Phòng từ nhiều năm qua, người đứng đầu Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố công nghiệp hiện đại này nói rằng họ biết sai, nhưng không thể không làm vì họ sợ lãnh đạo cấp trên. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này