Tag Archives: quan he Trung Quoc – Philippines”

Tân đại sứ TQ tại Philippines: TQ vẫn muốn giải quyết song phương chuyện Biển Đông

Khi căng thẳng tăng cao giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, tân Đại sứ Trung Quốc tại Philippines nói, hai quốc gia có thể bất đồng nhưng vẫn có thể đạt được một giải pháp hoà bình. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?