Tag Archives: quân đội

Trung Quốc xây dựng quân đội ‘tấn công’ hay ‘phòng thủ’?

Theo Sách Trắng Quốc phòng 2010 của Trung Quốc: “Trung Quốc không bao giờ mở rộng Quân đội và không phát triển vũ khí tấn công chiến lược dù nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như thế nào”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?