Tag Archives: quá gian nan

Bảo hiểm nông nghiệp quá gian nan

Hiện nền nông nghiệp của Việt Nam chưa tập trung, sản xuất quá mạnh mún và quá nhiều hộ cá thể.Tâm lý chung của nông dân là, nếu biết chắc thiệt hại xảy ra thì họ mới mua bảo hiểm, không thì thôi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này