Tag Archives: phoi bang

Phương thức mua bán bằng đầy mờ ám

Với cách quảng cáo và phương thức giao dịch mờ ám, không biết đã có bao nhiêu người “sập bẫy” vào đường dây mua bán bằng giả. Một đường dây làm ăn phi pháp công khai trên mạng như vậy rất cần đượ các cơ quan chức năng xem xét và xử lý. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này