Tag Archives: phi chong phi

Vẫn bức xúc phí đường bộ

Phí sử dụng đường bộ đã có hiệu lực thi hành gần 1 tháng nhưng rắc rối và bức xúc vẫn chưa được giải quyết. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này