Tag Archives: phat trien kinh te

Trồng hoa lài… ăn Tết to

“Trồng lài thu nhập ổn định hơn trồng mía, hầu như ngày nào gia đình tôi cũng có thu nhập. Trồng lài cũng đã được 5 năm nhưng lài của tôi chưa bao giờ ế”. Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?