Tag Archives: phai di vao

Phát triển nông nghiệp phải đi vào hiện đại

Sáng 13.9, làm việc với Hội Nông dân VN, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đóng vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?