Tag Archives: “ot may lan cay”

Thương lái Trung Quốc “bỏ chạy” và câu chuyện “ớt mấy lần cay”

– Ớt dần chết khô trên gần chục ha ruộng huyện Nam Đàn, nhưng vẫn vắng bóng người chăm sóc, thu hoạch vì doanh nghiệp Trung Quốc đã “chạy làng”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này