Tag Archives: “Ong vua” dua xoai

“Ông vua” dưa xoài ở An Giang

Cứ đến mùa xoài, xoài non rụng la liệt dưới gốc. Bỏ thì tiếc, lượm vào rồi lại đem bỏ. Điệp khúc ấy kéo dài cho đến ngày ông Nguyễn Hoàng Liệt (xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang) thử làm ăn chơi… Và dưa xoài ra đời từ đó. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này