Tag Archives: ong Vu Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan: Việt Nam có thể trở thành cường quốc nông nghiệp

Ở đầu vào, chúng ta đã là “cường quốc” về một số nông sản như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, thủy sản. Ở “đầu ra”, thiên hạ có thể nhịn dùng nhưng không thể nhịn ăn. Như vậy, ở đầu vào lẫn đầu ra nước ta có thể trở thành một “cường quốc nông nghiệp. Ông Vũ Khoan Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này