Tag Archives: Ong Vo Duc

Ông nông dân cứu dâu Tây ở Đà Lạt

Trong khi hàng loạt diện tích dâu tây – đặc sản nổi tiếng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) rũ lá chết hàng loạt, cơ quan chuyên ngành chưa có biện pháp xử lý thì một nông dân đã ra tay cứu dâu Tây. Ông tên là Võ Đức.

Tiếp tục đọc

Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?