Tag Archives: Ong Doan Van Vuon

Ông Đoàn Văn Vươn sẽ không được tiếp tục giao đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Ông Đoàn Văn Vươn từ chối luật sư bào chữa miễn phí

Dù được tới 5 văn phòng luật xin bào chữa miễn phí nhưng ông Đoàn Văn Vươn đều từ chối và đã mời đích danh luật sư mà mình tin tưởng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này