Tag Archives: Ông Đặng Hùng Võ

Chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai: Cần có cơ quan định giá độc lập

Lập ra một hội đồng định giá đất đủ năng lực, có kinh nghiệm và hoạt động độc lập với cơ quan hành chính để giảm thiểu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai . Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này