Tag Archives: o Tien Hai

Dạy nghề nuôi ngao ở Tiền Hải (Thái Bình): Thu cả tỷ đồng mỗi vụ ngao

Với diện tích nuôi ngao hơn 400ha, nông dân xã Nam Thịnh đã bước đầu nuôi ngao thương phẩm. Nhưng chỉ sau khi được học nghề bài bản, nông dân mới vững tin phát triển vùng sản xuất lớn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?