Tag Archives: nuoi ech long

Nuôi ếch lãi lớn

Với số tiền đầu tư ban đầu 5 triệu đồng nuôi ếch lồng, giờ đây mỗi năm, trừ chi phí bà Nguyễn Thị Thịnh ở xóm 3, xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng bỏ túi trên dưới 30 triệu đồng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này