Tag Archives: nuoc khac’

‘VN không lôi kéo nước này chống nước khác’

Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề tranh chấp trên biển Đông. Vấn đề tranh chấp giữa hai nước thì do hai nước giải quyết, vấn đề liên quan đến lợi ích nhiều nước thì do các bên cùng bàn bạc giải quyết. Đặc biệt, Việt Nam không có ý định lôi kéo nước này để chống nước khác. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này