Tag Archives: Nong dan nuoi tom

Giá tôm “ấm” dần

Đến thời điểm này, diện tích thả nuôi tôm của 29 tỉnh, thành ven biển trong cả nước đạt gần 650.000ha, trong đó ĐBSCL chiếm 595.000ha và sản lượng thu hoạch gần 209.000 tấn (chiếm hơn 70% sản lượng cả nước). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này