Tag Archives: Nien vu mia duong

Niên vụ mía đường 2012 – 2013: Cuộc chiến giá cả!

Làm thế nào để các nhà sản xuất mía đường và nhà tiêu thụ tìm được một tiếng nói chung khi trên thị trường đang thừa đường thì các DN lại xin nhập khẩu?

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này