Tag Archives: Nhung diem

Những điểm khiến thế giới sửng sốt về Việt Nam

Trong báo cáo “Duy trì sự phát triển của Việt Nam: Thách thức về năng suất”, Viện McKinsey toàn cầu đã đưa ra những điểm mà công chúng thế giới chưa biết về VN. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này