Tag Archives: nhom hai thuoc tu thien Hai Nhat

Rủ nhau hái thuốc giúp người

Theo quan niệm của nhóm hái thuốc làm từ thiện Hai Nhật (cung cấp nguồn thuốc cho các nơi như: chùa Phước Hưng, Hưng Lộc tự, chùa Quang Mỹ), mùng 10 tháng giêng âm lịch là ngày lành, tháng tốt để nhóm của họ ra đồng tìm thuốc. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?