Tag Archives: Nhieu khe!

Đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường: Nhiêu khê!

Việc thẩm định, xác định giá thị trường sẽ làm mệt mỏi các quận, huyện và người dân. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này