Tag Archives: Nhiều sinh viên

Nhiều sinh viên bị lừa bán hàng đa cấp

Giá sản phẩm do công ty đưa ra luôn cao hơn rất nhiều so với giá ngoài thị trường nên hầu như các sản phẩm đều rất khó bán, các sinh viên trót sa chân vào doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ có việc đi thuyết phục những sinh viên mới tham gia vào vòng xoáy bán hàng đa cấp mà mình đã trót tham gia. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | 1 bình luận